Menü Kapat

Autodesk Inventor Uygulama Seçenekleri 1-Genel (Application Options 1-General)

Autodesk Inventor Uygulama Seçenekleri Programda kullanıcının programı kullanırken ayarlamaları yaparak özelleştirmesini sağladıgı bir alandır Genel tabında Programın genel özelliklerini belirledigimiz alanıdır

Startup

Bu bölümde programın açıldığında ne yapması gerektiğine karar verilir

Start up action

Bu kutucuk işaretli ise Inventor ilk açılışında yapılması gereken davranışı seçersiniz. alt seçenekleri ;  (seçilmiş ise aktif olur).

Varsayılan: Seçili Değil,  2009 ve alt versiyonlar da File Open dialog  seçilidir.

  • File Open dialog:          Bu kutucuk işaretlenir ise inventor açılış esnasında open (Aç) penceresini acar.
  • File New dialog:           Bu kutucuk işaretlenir ise inventor açılış esnasında New (Yeni) penceresini acar.
  • New from template:  Bu kutucuk işaretlenir ise inventor açılış esnasında bu seçeneğin kutucuğunda gösterilen adresten şablon dosyanızı acar. Bu seçenek seçildiğinde aktif projeyi de seçmeniz gerekir.

Show Welcome Screen on Startup

Acılış esnasında Hoş geldin (Welcome)  penceresinin açılmasını sağlar.

Varsayılan: Seçili 2012 ve alt sürümler de bu seçenek yoktur

Prompting interaction

Komutların uygulanması esnasında programın yönlendirme mesajlarının davranışlarının ayarlanması yapılır.

Show command prompting (Dynamic Promps)

Bu seçenek işaretli ise inventor komutların uygulanışı esnasında uyarıların ve yönlendirmelerin fare ikonunun yanında yazacaktır. İşaretli değil ise programın sağ alt köşesinde bilgilendirmeyi yapar.

Varsayılan: Seçili Değil

Show command prompting Dynamic Seçili

Show command prompting Dynamic Seçili Değil

 

Show command alias input dialog

Bu seçenek işaretlenmesi komutların kısaltmalarının girilmesi esnasında ekrana bir dialog penceresi acar seçilirse alt seçeneği aktif olur.

Varsayılan: Seçili Değil

Show autocomplate for command alias input dialog

                İşaretlenir ise autocad programında olduğu gibi klavye den girilen komut kısaltmalarını ilk harflerini yazar yazmaz tamamlama ile size öneride bulunur. Örnek olarak a harfine bastığımızda aşağıda resimde olduğu gibi öneride bulunur (Factory paketinde bulunan inventor için bir örnektir.)      

 Varsayılan: Seçili Değil

Show command alias input dialog

Toolip appearance

Komutlar için yardım yönlendirme mesajlarının yönetimi yapılır.

Show tooltips:                işaretli ise komutların üzerinde fare ikonunu beklettiğinizde size komutun işlevi ile ilgili bilgi verilecektir.

Varsayılan: Seçili

Second to delays:         Eger Show tooltips işaretli ise aktif olur ve komutlar üzerinde fare ikonunun beklemesinde gösterilen ipuçlarının gösterilmesinde gecikme süresini saniye olarak ayarlanır

Varsayılan: 1

Show second level tooltips:   İşaretlenir ise komutlar üzerinde farenin ikonu ile bekletildiğinde gösterilen ipuçlarında kısa ipuçlarından sonra daha detaylı ikinci seviye ipuçlarının gösterilmesini sağlar.

Varsayılan: Seçili

Seconds to delay :      İkinci seviye ipuçlarının gösterilmesinde beklenmesi gereken süreyi gösterir. Eğer Show second level tooltips seçili ise aktif olur.

Varsayılan: 1

Toolip appearance

Show toolclips: Bu seçenek işaretli ise ikinci seviye ipuçlarında video ile anlatımı yapılanları gösterecektir (bu özellik her komutta bulunmaz) Not: bu özelliğin çalışabilmesi için bilgisayarınızda en az Windows Media Player 10 veya üstünün yüklü olması gereklidir.

Varsayılan: Seçili

Physical properties

Calculate inertial properties using negative integral

Fiziksel özellikleri hesaplar iken negatif integral yöntemini kullanır işaretlenmez ise pozitif yöntem kullanılır

Varsayılan: Seçili

Update physical properties on save

Bu seçenek İşaretli ise dosyalar kayıt edildiğinde fiziksel özelliklerin hesaplaması tekrarlanır ve güncellemesi yapılır eğer bu seçenek işaretlenmez ise partlar ve/veya montajarın güncel fiziksel özelliklerini görebilmek ve kullanabilmek için iproperties penceresinde physical tabında update butonuna basmamız gerekir eğer bu işlemi yapmazsak N/A simgesini görürüz. Bu seçeneği seçtiğimizde alt seçenekleri aktif olur

Varsayılan: Seçili Değil

  • Parts only: sadece parçaların (.ipt) dosyalarının fiziksel özellikleri kayıt esnasında güncellenir.
  • Parts and Asseblies : Parçaların ve montaj dosyalarını ağırlıklarının kayıt esnasında güncellemesini yapar.

Selection

Nesne seçim kriterlerini belirler

Enabled optimezed selection

Büyük montajlarda prehightlight işleminde ekran performansını yükseltir. Secimde select other işleminde rank oluşturarak ekrana yakın olanı seçmeyi sağlar. 

Varsayılan: Seçili Değil

“Select Other” delay (sec)

Fare ikonu ile parça veya montajlar üzerinde Select Other penceresinin açılması için bekleme süresidir. Girilen değer saniyedir. 

Varsayılan: 2

Locate tolerans

Fare ile seçme işleminde sol tuş ile seçtiğinizde fare ikonuna secim işleminde nekadar yakındaki nesnelerin seçileceği belirlenir. Girilen değerler pikseldir ve 1 ile 10 arası değer alır

Varsayılan: 5

Undo file size

 Model veya teknik resimlerdeki değişimlere göre program undo işlemini uygulayabilmek için geçici olarak dosyaları kayıt etmek zorundadır bu kutucuğa girilen değer bu dosyaların boyut olarak sınırlamasını yapar. Eğer dosyalarını büyük ve detayı çok ise bu değeri yükseltmeniz önerilir.

Varsayılan: 1024

Annotation scale

Model dışındaki objelerin ölçeğini ayarlar 0.2 ve 5 arasında değer alır. Varsayılan değeri 1 dir. küsuratlı rakamlarda (,) kullanmayınız. Ölçüler, yazılar, oklar, serbestlik derecesi sembolleri bu ölçek ile boyutlandırılır. 

Varsayılan: 1

Application Options General-Annotate scale

User Name

 Kullanıcı Adının girildiği kutucuktur. Bu alana girdiğiniz ad Inventor Dosyalarında iproperties kısmında  Designer, Author , vb.. kısımlarına otomatik yazılır. Varsayılan değeri WINDOWS kullanıcı adıdır.

Text appearance

Programın yazı boyutunu ayarlar

Varsayılan: Tahoma  8

Enable creation of legacy project types

Kutucuk işaretlenir ise  Inventor 5 versiyonuna kadar kullanmış olduğu proje tiplerini kullanmanızı sağlar. Bu proje tipleri yeni sürümlerde genelde kullanılmamaktadır. 

Varsayılan: Seçili Değil

Grip Snap

Grip Snap komutunun seçenekleri ayarlarını kapsar

Select grounded components/work geometry

Montaj içinde bulunan herhangi bir sabit (grounded) kompanent ve/veya montajın Rotate, Move işleminde seçilmesini sağlar. Varsayılan olarak seçili değildir. Seçili değil ise move veya Rotate işleminde grounded nesneler seçilemez. 

Varsayılan: Seçili Değil

Display object in original location

Grip snap ile taşıma işleminde taşıma esnasında orijinal koordinatlarda parçanın da gösterilmesini sağlar. 

Varsayılan: Seçili

Show degrees of freedom for selected components

Grip snap komutu ile yapılan işlemde seçilen nesneler için serbestlik derecesini gösterir (hareket yetenekleri gösterilir serbestlik maksimum 6 olur ve bunlar 3 eksende kayma ve dönme) 

Varsayılan: Seçili

 

GK

1 Comment

  1. Geri bildirim: Autodesk Inventor drawing sayfasında part ve montaj ağırlıkların güncellenmesi – Kgokhan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir