Menü Kapat

Newton Hareket Yasaları

1. Newton’un Birinci Hareket Yasası : “Every body continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line, unless acted upon by some external force”. bunu şöyle açıklayabiliriz. Eğer bir çismin üzerine etkiyen bileşke kuvvet 0 ise çisim duruyor ise durmaya eğer bir hızda hareket ediyorsa sabit hızda hareketine devam eder. Bu yasaya aynı zamanda eylemsizlik yasasıda denir.

2. Newton’un İkinci Hareket Yasası: “The rate of change of momentum is directly
proportional to the impressed force and takes place in the same direction in which the force acts”
Burada anlatılmak istenen Momentumun değişim oranı doğrudan uygulanan kuvvetle orantılıdır ve kuvvetin etki ettiği yönde gerçekleşir. M=Mass*Velocity oldugundan kütlenin degişmedigini düşünürsek F=ma ile aslında kutleye uygulanan kuvvet çisinde ivme oluşturacagını belirtir

3. Newton’un Üçüncü Hareket Yasası: “To every action, there is always an equal and opposite reaction” Etki Tepki yasası olarak ta bilinir. Her eylem için her zaman eşit ve ters yönde bir eşdeğiri oldugunu şöyler. Yani kuvvetin çiftler halinde bulundugunu söyler ve tek başına kuvvet bulunamaz demektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.