Menü Kapat

Büyük Tesisler için Plant 3D Projelerini Yönetin

Büyük projelerde dosyalarında çalışırken sistem olarak yavaşlama veçalışmada zorluklar yaşanacaktır. Bunun önüne geçmek için büyük projelerde bir hazırlık yaparak projeye başlamak size hız ve çalışma kolylığı sağlayacaktır.

Projeyi Plant 3D’de oluşturmaya başlamadan önce, geriye doğru büyük bir adım atın ve projeye bir bütün olarak bakın. Mantıksal olarak nasıl böleceğinizi düşünün.

  • Projeniz çoğunlukla bir rafineri gibi büyük bir site ise, o zaman bir site planına bakın ve alanlara bölün. Her alan bir işlem birimi olabilir veya bir işlem biriminin mantıksal bir alt bölümü olabilir, ancak bunu bir ALAN olarak düşünün.
  • Çok katlı bir Plant durumunda, her katı bir alan olarak ele almak ve daha sonra fiziksel alanlara bölmek isteyebilirsiniz.

Bu yazıda anlatılanları bir örnek tesis rafineri benzeri bir proje üzerinde çalışacağız. 14 bölgeye ayırdığımız bir site planımız var:

Ortada ayrı alanları birleştiren bir boru alanı vardır (Alan 2). Bu, ayrı bir alan olarak kabul edilir, çünkü bir tasarımcının sadece raftaki boruların yerleşimini dikkate almaktan sorumlu olmasını istiyoruz. Alan 13 bir servis alanıdır ve ‘Tesis’ öğeleri içermez (yani, bu alandaki modeller Plant 3D modelleri değil AEC modelleridir) ve bu nedenle bu alanda P & ID’ler ve Plant modelleri yoktur.

Her alanda Ekipman, Yapılar ve Boruları dikkate almalıyız. Ve her disipline odaklanan farklı tasarımcılarımız varsa, muhtemelen alanlarımızı disiplinlere ayırmalıyız.

Örnek Kurulum: 14 Alanlı Proje

Yukarıdaki örneği kullanarak 14 alanımız olduğuna karar verdik. Her alan bir lider tasarımcı tarafından yönetilebilir, ancak her alanın ekipman yerleşim tasarımcıları, yapısal yerleşim tasarımcıları ve boru tasarımcılarını içeren bir tasarım ekibi vardır.

P&ID’ler için, projeyi üç işlem alanına ve tüm yardımcı alanların P&ID’lerini (veya ULD’leri) içeren bir yardımcı utility alanına böldük. P&ID alanının borulama da oluşturdugumuz alanlarının birkaçını kapsayacağı gerçeği, Plant 3D’nin projedeki tüm hatları ve ekipmanları izleyeceği ve yöneteceği için önemli değildir.
Böylece Plant Plant 3D Project Manager’da şöyle görünecek:

4 P&ID Alanımız ve 13 Boru alanımız olduğunu unutmayın. Ayrıca ‘İlgili dosyaları da klasörlere ayırdık. Burada saha planı çizimlerini ‘İnşaat’ (Civil) klasöründe saklayacağız veya bunlara referans vereceğiz. Alan 13 herhangi bir Plant 3B modeli içermediğinden (bu AEC’dir), projenin ilgili dosyalar Related Files bölümüne alan 13’ü yerleştirdik. Ayrıca bir Navisworks klasörü oluşturduk, böylece tasarım yaparken modelin gerçekçi görünümlerini oluşturmak için model dosyalarına malzeme atamamıza izin verecek ilişkili .nwf dosyalarını saklayabiliriz. Ayrıca proje inceleme oturumları için .nwd dosyalarını buraya yerleştirebiliriz. Bu, tasarım çalışmasını kesintiye uğratmadan, tasarım çalışması devam ederken proje incelemelerinin yapılmasına izin verir.

Şimdi bir örnek olarak Alan 6’ya bakalım:

Yapılar (Structures) klasöründe bir Yapısal dosya, Ekipman (Equipment) klasöründe bir Ekipman Modelleme dosyası ve Borular (Piping) klasöründe 2 Borulama dosyası oluşturduk.

Bu yapı, dosya içeriğini küçük ve yönetilebilir tutar ve projede çalışırken maksimum esneklik sağlar. Tasarımcı, Xref’leri kullanarak, ihtiyaç duymadığı Xref’leri kullanmayarak modelin özellikle ilgilendiği kısmına her an odaklanabilir. Daha sonra daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunda, modelin tamamını gerçekleştirmek için Xref’leri yeniden yükler.

Disiplinler Arası Çizim Haklarının Kontrolü Hakkında

Bazı organizasyonlarda, CAD Yöneticileri, disipline dayalı çizimlere kimin yazma erişimi olduğunu kontrol etme konusunda yetki isterler. (Dolayısıyla, Yapısal tasarımcılar boru konfigürasyonlarını değiştiremezler ve bunun tersi de geçerlidir.) Birçok CAD Yöneticisi (veya Proje Yöneticisi) bunu klasör seviyesinde erişim hakları ayarlayarak yapar. Yukarıdaki örnekte, hiyerarşi alan tabanlıdır ve disiplinler, alanın alt klasörleridir. Bu durumda, yöneticinin her alandaki her disiplin için haklar belirlemesi gerekecektir. Bunun proje kurulumunda yapılacağını ve hakların yalnızca proje personeli değiştiğinde değiştirilmesi gerekeceğini unutmayın.

Alternatif bir yaklaşım, disiplinler en üstte ve alanlar her disiplin için alt klasörler olarak bir klasör yapısı oluşturmak olabilir. Bu yaklaşımda, hakların yalnızca disiplin klasörü düzeyinde belirlenmesi gerekir.

Plant 3D klasörlerinin Windows klasör yapısıyla tam olarak eşleşmesine gerek yoktur, bu nedenle proje klasörünü alanlara (yukarıda gösterildiği gibi) göre hiyerarşik olacak şekilde ayarlamak mümkündür, ancak Windows klasör yapısının disiplinlere göre kurulmasını sağlamak mümkündür. Bunun nasıl kurulacağına ilişkin daha fazla bilgi için Ek 1‘e bakın.

Xref’ler ile Çalışmayı Basitleştirme Hakkında

Alan Xref’lerini yönetmenin kullanışlı bir yolu, bir Master alan çizimine sahip olmaktır. Bu, esasen Xref’ler olarak yüklenen tüm alan modellerinin bulunduğu boş bir model dosyasıdır. Bu örnekte Alan 6 için Master alan çizimindeki Area6.dwg’dir. Bu Xref’lerin Attachment olarak yüklenmesi önemlidir. Aşağıda gösterildiği gibi göreceli (Reletive) bir yol kullanmanızı öneririz. (Dosyalar bir projenin parçası olduğundan, göreceli yol bir projenin taşınmasını kolaylaştıracaktır):

Master alan dosyası, o alandaki tüm model dosyalarının eklenmesini sağlayan bir proje sorumlusu tarafından oluşturulur ve yönetilir. Alışılmış overlay yerine attachment tipini kullanmamızın nedeni, bu Master alan dosyalarını Ana Modelde Xref’ler olarak kullanacak olmamız ve iç içe geçmiş Xref’lerin görüntülenmesini istememizdir.

Not : Dairesel Referanslar (Circular References) uyarısı alabilirsiniz. Yukarıdaki yönergeleri izlerseniz, dairesel referanslar (daha düşük iç içe geçmiş bir Xref dosyası olarak kendisine geri dönen dosya) bu problem çogunlukla AutoCAD tarafından halledilecektir. Tehlike, başka bir alandaki bir dosyayı Xref’ olarak eklemeniz gerektiğinde ortaya çıkar. Bu durumda, dış alan dosyasını model dosyanıza bir ek olarak eklerseniz, Master Model dosyasında (aşağıya bakın) veya Ortografik Çizim ana model dosyalarında dairesel referanslar oluşturacaksınız ve problem oluşturacaktır . Bu sorunu önlemek için en iyi uygulama, bu harici dosyalar için overlay referans türünü kullanmaktır.

Ortografik Çizimler Hakkında

Ortografik çizimler, en iyi ortografik çizimin çıkarılacağı Alan için bir master model oluşturarak yönetilir. Uygun alan modelleri Xref’dedir ve daha sonra gerekli bileşenleri son çizimde göstermek için katmanlar yönetilir.

Ortho Master kullanılarak, orto çıkarma işlemi gerçekleştirilebilir ve tamamlandığında, son çizim ve orto master kaydedilir. Artık çizimlerde güncellemeler, ana cihaz aracılığıyla veya orto çizim görünümü güncellenerek kolayca yapılabilir.

Navisworks ile Çalışma Hakkında

Proje düzeyinde mi yoksa alan düzeyinde mi çalışmak istediğinize bağlı olarak süreç aynıdır. Ana Model veya Alan Modeli ile başlayın.

Navisworkste dosyalarınızı incelemek ve görmek için , Ana Model DWG dosyasını açın. Şimdi yapmak istediğiniz herhangi bir işlemi gerçekleştirdikten sonra modeli NWF olarak kaydedin. Gelecekteki incelemelerde, NWF dosyasını açın ve yorumlar, referans verilen DWG dosyaları güncellendikten sonra bile materyaller saklanır.

Bazen belirli bir dönüm noktasında incelemeler yapmak ve proje tasarımı devam ediyor olsa bile projeyi daha ileri incelemeler için kaydetmek istersiniz. Bu durumlarda, Navisworks’te Ana Modeli veya Alan Ana DWG’sini açın ve ardından NWD olarak kaydedin. Tüm model varlıkları artık Navisworks kullanılarak görüntülenebilen tek bir kaynak modele kaydedilmiştir.

Kaynaklar:

  • Autocad Plant 3D Help
  • Autodesk knowedge

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.