Menü Kapat

Izotropik Malzeme

Malzeme Tip açılır listesinden İzotropik’i seçtikten sonra, aşağıdaki malzeme bölümleri size ulaşacaktır: Genel ( General ), Yapısal ( Structural ), İzin Verilebilir ( Allowables ) ve Termal ( Thermal ).

 • General
Nastran Malzeme tipleri izotropik genel
Nastran Malzeme tipleri izotropik genel
 • Yapısal
Nastran Malzeme tipleri izotropik genel
Nastran Malzeme tipleri izotropik genel
 • Genel ve Yapısal bölümlerde Young modülü, kayma modülü, Poisson oranı, ısıl genleşme katsayısı, kütle yoğunluğu, malzeme sönümleme katsayısı ve malzeme referans sıcaklığını girebilirsiniz.
 • Eğer Young’ın modülü sıcaklık ile değişiyor ise bir sıcaklık bağımlılığı eğrisi kullanma seçeneğine tıklayarak giriş yapabilirsiniz
 • E veya G belirtilmelidir (yani boş olmamalıdır).
 • E, G veya NU’dan herhangi biri boşsa, E = 2 (1 + NU) G formülü ile hesaplanır; Aksi takdirde tarafınızdan verilen değerler kullanılacaktır.
 • E ve NU veya G ve NU’ların her ikisi de boşsa, her ikisine de 0.0 değeri verilir.
 • Bir veya daha fazla İzotropik malzeme girdisi hakkındaki geçerli olmayan veriler bir uyarı mesajı ile sonuçlanacaktır. Etkili olmayan veriler E <0.0 veya G <0.0 veya NU> 0.5 veya NU <0.0 veya | 1 – E / [2 (1 + NU) G] | > 0.01.
 • Kütle yoğunluğu, RHO, tüm yapısal elemanlar için kütleyi otomatik olarak hesaplamak için kullanılacaktır.
 • İzotropik materyale kompozit bir tabaka referanslı ise, TREF ve GE ihmal edilir.
 • TREF sadece doğrusal çözümlerde termal yüklerin hesaplanması için referans sıcaklık olarak kullanılır. Bir başlangıç sıcaklık yükü belirtilirse, TREF dikkate alınmaz.
 • İzin Verilenler (Allowables)
Nastran Malzeme tipleri izotropik izin verilen
Nastran Malzeme tipleri izotropik izin verilen
 • İzotropik İzin Verilenler bölümünün altında tension, compression, ve shear için izin verilen değerleri girebilirsiniz.
 • Güvenlik hesaplamaları faktörü iki yönteme dayanmaktadır: von Mises stresi veya principal stres. Hata Teorisi von Mises Stres’e ayarlandığında, uygulamadaki güvenlik faktörü aşağıdaki formüller kullanarak hesaplanır:

Nastran çözücü, DURUM sonuçlarını hesaplamak için kullanırken:

Burada

FS: Güvenlik Katsayısı

SY: Yield Stress

ST: Tensile Stress

Failure Theory Principal Stress ayarlandığında, güvenlik faktörü kullanılarak hesaplanır:

 • Thermal

Termal analizler için, Termal bölüm altındaki iletkenlik, özgül ısı ve kütle yoğunluğu için değerler girebilirsiniz. Kütle yoğunluğu, yapısal analizde olduğu gibi termal analizde de bir gereklilik olabileceğinden tekrarlanır.

İletkenlik, doğrusal olmayan bir ısı transferi çözümü seçildiğinde simgesine tıklanarak sıcaklığa bağlı olarak yapılabilir.

1 Comment

 1. Geri bildirim: Autodesk Nastran Malzeme Tipleri – Kgokhan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir