Menü Kapat

Autodesk Inventor Uygulama Seçenekleri 5-Eskiz (Application Options 5-Sketch)

Eskiz ortamında ön ayarlamaları yapacağımız alandır

Constraint placement priority

Eskiz ortamında çizim yaparken programın otomatik geometrik sınırlamalarda hangi seçeneğin aktif olacağı seçilir.  Parallel and perpendicular ve Horizontal and vertical olarak iki seçeneği vardır.

Varsayılan: Parallel and perpendicular

Parallel and perpendicular 

Çizim yapılırken otomatik geometrik sınırlamalar (constraints) nesneler arasında diklik ve paralellik oluşturulması sağlanır.

Inventor Parallel and perpendicular
Inventor Parallel and perpendicular

Horizontal and vertical

    Çizim yapılırken otomatik geometrik sınırlamalar (constraints) nesnelere atanan sınırlamalar     sketch in  X ve Y eksenlerine paralellik  olarak oluşturulması sağlanır.

Inventor Horizontal and vertical
Inventor Horizontal and vertical

 

Overconstrained dimensions

Sketch te çizilen çizimler de ölçülendirme yaparken ölçülendirmesi gerek duyulmayan bir ölçülendirme verildiğinde ne yapılması gerektiği konusunda ayarlamalar yapılır.
Varsayılan: Warn of overconstrained condition

Apply driven dimension

    Ölçülendirme esnasında overconstrait bir ölçülendirme yaptığımızda parametrik olmayan     parantez içinde gösterilen ölçülendirmeyi (Driven Dimension) yapar. Resim de gösterildiği     gibi kırmızı okla gösterilen yeri ölçülendirdiğimizde parametrik olmayan d3 ölçüsü uyarı vermeden yazılır.

Apply driven dimension
Apply driven dimension

 

Warn of overconstrained condition

Eğer bu seçenek işaretli ise o zaman biz eğer gereksiz veya bir çizimi tanımlayan ölçülerde çift ölçü verdiğimizde inventor bize uyarı mesajı verecektir. Uyarı mesajında verilen ölçünün başka bir ölçülendirme veya Constraint( tangent,paralel fix, vb..) nedeni ile gereksiz olduğu ve parametrik yapının buna izin vermediği belirtilecek ve size 2 seçenek sunacaktır. Bunlar Accept butonuna tıkladığınızda inventor verilen ölçüyü parametrik değil sadece görülmesi amaçlı (Driven dimension) olarak verecektir. Cancel butonu ise işlemden vazgeçtiğinizi belirtir.

Spline fit method

Spline oluşturulurken noktalar arasında geçişlerin düzenini ayarlar.  3 yöntem vardır.
Varsayılan: Standard

Standard

Bu yöntem noktalar arası geçişin yumuşak devamlılığını sağlar (G3 en az). A sınıf yüzeylerin oluşturulması için uygundur. ( A Class yüzeyler cok kaliteli yüzeylerdir örnek kullanım alanı Otomotiv, Beyaz Eşya gibi…)

AutoCAD

Bu metotta spline oluşturulurken Autocad in spline oluşturma metodunu kullanır (En az G2) A Sınıf yüzeylerin oluşturulması için uygun değildir.  

Minimum Energy

Bu yöntem noktalar arası geçişin yumuşak devamlılığını sağlar (G3 en az) ve eğimlerin dağılımı iyidir. A sınıf yüzeylerin oluşturulması için uygundur. Bu spline oluşturma metodu seçili ise spline hesaplanması ve oluşturulması uzun zaman alır ve dosya kayıt ettiğimizde oluşan kayıt büyüklüğü artar. Yani daha büyük Mb larda dosyalarınız oluşur.
Not: Eğer splineları diğer iki yöntemle oluşturulmuş iseniz istediğin an spline sağ tuş yaparak o spline minumum energy çevrilmesini yapabilirsiniz.

Minimum Energy – Default Tension

Standard veya Autocad yöntemi ile oluşturulan bir 2 Boyutlu spline’nin Minumum energy çevrilmesinde spline nin serbestliğini veya gerginliğinin ayarlamasıdır. Çevirme işleminden sonra yine her zaman sağ tuş menüsünden Spline Tension’unu ayarlaması yapılabilir

Minimum Energy - Default Tension
Minimum Energy – Default Tension

 

Display

Sketch çizerken kordinat sistemi ve ızgaraların görünürlüğü ile ilgili işlemleri yapıldığı alandır. Check işareti kaldırılan eleman skecth çizim ortamında görünmeyecek gizlenecektir.

Grid lines

Izgara çizgilerinin görünürlüğünü ayarlar 2012 sürümüne kadar acık gelmekte 2013 versiyonundan sonraki versiyonlarda kapalıdır.
Varsayılan: 2012 ve üstü sürümlerde seçili değil

Minor grid lines

İkincil ızgara çizgilerinin görürlüğünü ayarlar eğer Grid lines kapalı ise bu seçenek açmanız bir şey değiştirmez.

Axes

Sketch düzlemi eksenlerinin görünürlüğünü sağlar.

Coordinate system indicator

Sketch düzleminin koordinat sistemini gösterir.

Display coincident constraints on creation

Çizim esnasında otomatik veya elle yapılan coincident constrainleri sarı nokta olarak gösterir. (Bu noktaları göstermesi bir anlamda birleşimleri görmenizi de sağlar.)

Constraint and DOF symbol scale

Serbestlik derecesi işaretleri ile yapmış olduğumuz contraint sembollerinin ölçek değeridir. 0,2 ile 5 arasında değer alabilir. Varsayılan değeri 1 dir

Heads-Up Display

Enable Heads-Up Display (HUD)

Enable Heads-Up Display (HUD)
Enable Heads-Up Display (HUD)

Head up özelliğini kullanıma açtığımızda sketch ortamında iken nesnelerin oluşturulması esnasında sayısal ve açısal ölçülerin girilerek çizilmesini sağlar. (Autocad te olduğu gibi). Nesneleri çizerken ekranda size sayısal ve açısal ölçü değerlerinin girilebilmesi için girdi kutucukları açılacaktır.

Heads-Up Display
Heads-Up Display

Heads-up etkinliklerini düzenlemek için heads-up settigns butonu tıklanır ve ayarlamaları yapabileceğiniz pencere açılacaktır.

Heads-Up Display Settings dialog

Enable Pointer Input

Eğer aktif yapılmış ise sketch ortamında herhangi bir elemen çizimine başlarken fare ikonunun yanında Kartezyen koordinatların (X ve Y değerleri) girişini yapabileceğiniz giriş kutucuklarını gösterecektir. Örneğin aşağıda resimde line komutuna tıkladığımızda bize fare ikonunu yanında X ve Y koordinatlarının değerini girebileceğimiz bilgi ve giriş kutucuklarını görebilirsiniz iki kutucuk arasında geçişleri Tap tuşu ile gerçekleştirebilirsiniz.

Inventor Enable Pointer Input
Inventor Enable Pointer Input

 

Pointer Input options

Nokta koordinatlarını belirlerken Kartezyen veya polar sistemi kullanmaya imkân sağlar

Cartesian Coordinates

Aktif yapılır ise nokta için koordinat girişlerinizi Kartezyen yöntemle yapılır.. Bu yöntemde eskiz nesnesi çizimine başlarken nokta koordinatlarının girişlerini eskiz orijin noktasına göre X ve Y değerlerini girerek yapılır. Varsayılan yöntemdir.

Polar Coordinates

Eğer Aktif ise sketch nesnesini çiminde başlarken başlangıç noktası değer Uzunluk (L) ve Açı (A) değerlerinin girilmesi ile belirlenir. L uzunluğunun başlangıç referansı eskiz Orijin noktasıdır X=0, Y=0


Enable Dimension Input where possible

Eğer aktif yapılmış ise sketch ortamında herhangi bir elemen çizimine başlarken fare ikonunun yanında Kartezyen koordinatların (X ve Y değerleri) veya polar koordinat değerlerinin girişini yapabileceğiniz giriş kutucuklarını gösterecektir.

Dimension Input options

Cartesian Coordinates

Eğer seçili ise Kartezyen koordinat sistemine göre X ve Y koordinatlarının deerlerini en son noktadan olan uzaklık değerlerini girebileceksiniz.

Polar Coordinates

Eğer işaretli ise çizim yaparken uzunluk değeri girişi için değer kutucukları açılır.

Persistent Dimensions

Create dimensions when inputting dimension value

Eğer işaretli ise yapılan çizim esnasında ölçü girişi yapılarak çizim yapılıyor ise çizim esnasında ölçülendirme işlemini otomatik yapılacaktır. 2015 versiyonunda bu menü içinde değil çizim ortamından ayarlanabilir.

Snap to Grid

Bu seçenek işaretli ise part veya Montaj dosyasının document setting ayarlarında sketch tabıda ayarlanan grid mesafesine göre Fare kursörümüz eskiz ortamında çizim yaparken ayarlanan değerlere tutarak cizim yapmamızı sağlayacaktır kursör kesik kesik atlayarak hareket eder. Grid mesafesini ayarlayacağınız Document settings ayarları aşağıda gösterilmiştir.
Varsayılan: Seçili değil

Inventor Snap to Grid
Inventor Snap to Grid

Autoproject edges during curve creation 

Seçenek aktif ise çizim esnasında herhangi bir sketcth komutu çalışıyor iken  kursor parçanın kenar çizgilerine veya köşelerine üzerinde iken farenin sol tuşu ile bu nesneleri tıkladığınızda otomotik olarak dokunulan nesneleri aktif eskiz Project geometri olacaktır.

Varsayılan: Seçili değil

 Devam Edecek ….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir