Menü Kapat

Revit Architectural – Parameters

 

REVİT ARCHITECTURAL – PARAMETERS

REVIT

” REVİT ” PARAMETRE YAPISI

 1. Revit Architecture nedir?

Revit Architecture, mimari tasarımın tüm aşamalarını destekleyen, parametrik bir yapı tasarımı ve projelendirme yazılımıdır. Oluşturduğu “yapı bilgi sistemi” sayesinde, dokümantasyon işlerini en aza indirerek, mimari tasarıma daha fazla zaman ayrılabilmesini sağlar. Arazi ve kütle çalışmasından, detaylı uygulama çizimlerine ve metraja kadar, tüm aşamalarda üretkenliği, koordinasyonu ve kaliteyi artıran araçlar içerir.

Revit Architecture’da, her pafta, her 2 veya 3 boyutlu görünüş, her metraj listesi, aynı bina veritabanının farklı yansımalarıdır. Kullanıcı alışık olduğu görünüşlerde çalışırken, Revit Architecture, bina için gerekli olan tüm veriyi toplar ve projenin diğer tüm gösterimlerine yansıtır. Revit Architecture’un parametrik yapısı, yapılan her değişikliği (görünüşte, kesitte, metraj listesinde, paftada, kısacası nerede yapılırsa yapılsın), tüm dokümanlara iletir. Tasarım süreci içersinde eklenen her veri, sadece bir kere eklenir ve tüm süreç boyunca kullanılır. Hiçbir veri kaybolmaz.

 

 1. Yapı Bilgi Sistemi ( BİM )nedir?

Yapı Bilgi Sistemi, Autodesk’in, bilgi teknolojilerini yapı sektörüne uygulayarak geliştirdiği mimari tasarım çözümlerine ve bu çözümlerle oluşturulan sistemlere verdiği addır. Yapı Bilgi Sistemi’nin üç temel özelliği vardır:

 • Yapıyı tanımlayan tüm verilerin tutulduğu bir sayısal veritabanı ile çalışır.
 • Revizyonlar bu veritabanında yapıldığı için, herhangi bir dokümanda yapılan bir değişiklik, veritabanından üretilen tüm dokümanlara (görünüşler, listeler, vs.) yansır.
 • Tasarım süreci boyunca toplanan tüm veriler, daha sonra kullanılmak üzere saklanır. Bu, sadece projeyi yapanın değil, yüklenici ve yapı sahibinin de kullanabileceği bir bilgi deposu oluşturur. Buradaki “parametrik” terimi, bina modelini oluşturan her nesnenin birbiriyle olan bağlantısını tanımlıyor. Bu ilişkiler ya yazılım tarafından otomatik olarak, ya da kullanıcı tarafından çalışırken tanımlanıyor. Bu ilişkilere örnek olarak şunlar gösterilebilir:

 

 • 3. Revit Architecture’un “parametrik” olması ne getiriyor?
 • Yapı Bilgi Sistemi, daha kaliteli tasarımların, daha kısa sürede ve daha az maliyetle gerçekleştirilmesini sağlar. Yapı Bilgi Sistemi kullanımı, sadece tasarımcının değil aynı zamanda yüklenicinin ve müşterinin de yararınadır.
 • Diyelim ki, bir odanın kapısı köşeden 10 cm uzaklıkta sabitlendi. Odanın boyutları değişse de, bu uzaklık yazılım tarafından korunacaktır. Burada parametre, uzaklığı belirten bir sayıdır.
 • Bir cephedeki pencerelerin birbirinden eşit uzaklıkta olması istendi. Cephenin uzunluğu değişse de, pencere aralarındaki uzaklıklar yazılım tarafından eşit olacak şekilde ayarlanacaktır. Bu durumda parametre bir sayı değil, bir orandır.
 • Döşeme veya çatı kenarları, dış duvarlarla bağlantılıdır. Dış duvarın yeri değişse de, döşeme ve çatı ona göre düzenlenir. Bu örnekte parametre, bir bağlantı ilişkisidir.
 • Bir plan görünüşün ölçeği 1:50’den 1:100’e değiştirildi. Tüm yazılar, çizim elemanlarına göre göreceli olarak büyüyecektir. Bu örnekte, yazı boyutları, ölçeğe bağlı bir parametre içermektedir.
 • Plan görünüşte bir dikdörtgen oluşturacak şekilde dört duvar çizilsin. Revit Architecture, otomatik olarak bunları birbirine bağlar. Cephe görünüşünde kullanıcı bir duvarın yerini değiştirirse, diğer duvarlar da onunla bağlantılarını koruyacak şekilde boyutlarını değiştirir. Burada da parametre, bir bağlantı ilişkisidir.
 • Diyelim ki 5 numaralı detay çizimi Z-401 paftasında yer alsın ve bu detaya Z-401.01, 02 ve 03 paftalarındaki plan çizimlerinde detay etiketi ile referans verilsin. Eğer detay çizimi başka bir paftaya taşınır ve yeniden numaralanırsa, Revit Architecture, plan çizimlerindeki detay etiketlerini yeni yerleşime göre güncelleyecektir. Bu örnekte parametre, dokümanlar arası bir bağlantı ilişkisidir.
 • Yukarıda örneklendiği gibi, bu tip ilişkileri tanımlayan sayı veya özelliklere “parametre” ve bunu destekleyen yazılıma da “parametrik” deniyor. Şimdiye kadar sadece mekanik tasarım yazılımlarında görülen bu işlevsellik, bir mimari tasarım yazılımında bu kapsamda ilk defa karşımıza çıkıyor. Revit Architecture ile projenin herhangi bir yerinde, herhangi bir şeyi, herhangi bir zaman değiştirebilirsiniz, bu değişiklik tüm projede koordine edilecektir.

PEKİ BU PARAMETRE İŞLEMİ NASIL YAPILIR ?

Yukarıda görüldüğü üzere floor komutu ile döşememiz çizilir.

5. SAYFA

Parametre mantığında oluşturduğumuz her nesneyi birbirine bağlayarak birlikte çalışmalarını sağlamaktır. Buda biryerden bir değişiklik yaptığımız zaman bütün modelde aynı değişikliği görme isteğidir. Revizyonları tek tek elle değilde sadece ölçü girerek yapma isteği uyandırır. Buda yapılan işe harcanan zamanı ortalama %60 ile %80 düşerürecektir.

  Referance plane komutu ise revit içerisinde yardımcı çizgi anlamına gelir . 3D olarak bir anlam ifade etmez. Yalnızca 2D olarak kullanılır. Referance plane komutu ile yardımcı çizgilerimi revit üzerinden çektiğimi bir sonraki aşamada göreceğiz.

5.

Bu aşamada oluşturduğum referance plane çizgisini align komutu ile döşememe bağladığımı göreceksiniz.

6.SAYFA

 Çıkan kilit işaretini tıkladığım zaman artık bu referance plan çizgisi döşememe bağlı olarak kalacaktır. Döşememe bağlamanın mantığı ise binanın ana iskeleti olması ve iş dış cephe bölümüne geldiğinde yapı üzerinde değişmeyen ve revizyon olmayan kısım olduğu içindir.

Referance plane komutu ise revit içerisinde yardımcı çizgi anlamına gelir . 3D olarak bir anlam ifade etmez. Yalnızca 2D olarak kullanılır. Referance plane komutu ile yardımcı çizgilerimi revit üzerinden çektiğimi bir sonraki aşamada göreceğiz.

7.SAYFA

Bu aşamada oluşturduğum referance plane çizgisini align komutu ile döşememe bağladığımı göreceksiniz.

7

Çıkan kilit işaretini tıkladığım zaman artık bu referance plan çizgisi döşememe bağlı olarak kalacaktır. Döşememe bağlamanın mantığı ise binanın ana iskeleti olması ve iş dış cephe bölümüne geldiğinde yapı üzerinde değişmeyen ve revizyon olmayan kısım olduğu içindir.

8.SAYFA

Cephemi ilk adımda sağ ve sol kenarlarını binamın dış hizasına bağlayıp kilitliyorum.

8

Cephemi ikinci adımda oluşturduğum ikinci referance plane yardımı ile profilimin iç yüzeyinin binayla arasına 30mm lik parametre koyduğumu görüyorsunuz. plan üzerindeki cepheyi binaya bağlamak için kullandığım parametre bölümünü tamamlamış oluyorum. Bu sayede cephem bina ile arasında şuanlık 30mm bosluk var. Döşememin ölçüsü ya da profilimin kesiti boy olarak ne kadar değişirse değişsin ikisi eş zamanda birlikte haraket edeceklerdir ve yukarıda gördüğünüz parametreler asla değişmeyecektir.

9.SAYFA

Bu bölümde görüldüğü üzere cephemin kesit ve görünüşteki parametrelerimi görüyorum. Revit bunu otomatik olarak tanımlıyor.

Base Constrain : Cephemin kaçıncı kattan başladığı

Top Constrain : Cephemin kaçıncı katta bitiği

9

2D plan düzleminde yada 3D perspektif bakışta çıkan ölçü ilede cephemin genişlik parametrelerimi değiştirebiliyoruz.

 

 

Burak KUŞ
Construction Technician Student
Revit Architecture Expert
+90 507 134 79 76

 

 

2 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir